Tarkkuustakomisen käyttö autoteollisuudessa

2022-03-04

Tarkkuustakomisen käyttö autoteollisuudessa
Viime vuosina tarkkuustaontatekniikan nopean kehityksen ansiosta autoteollisuuden kehitystä on edistetty. Autoteollisuudessa käytetään yhä enemmän kylmätaontaa ja lämmintaontaa, ja tuotteen muoto on lähempänä lopullista muotoa. Tarkkuustaonta kehittyy vastaavasti tulevaisuuden prosessien ja niihin liittyvien teknologioiden kehittyessä. Lisäksi tuotantokustannusten alentamisen, tuotteen painon vähentämisen, osien suunnittelun ja valmistuksen yksinkertaistamisen sekä tuotteen lisäarvon lisäämisen tavoitteen perusteella metallimuovimuovauksen ala kehittyy aktiivisesti kohti korkean tarkkuuden verkkomuovausteknologiaa.
Verkon muoto määritellään seuraavasti:
(1) Verrattuna perinteiseen muovimuovaukseen (Plastic Forming), sillä voidaan saada pienempi seurantatyöstö, joka voi täyttää osien koko- ja toleranssivaatimukset.
(2) Muovausprosessi, joka täyttää osan koko- ja toleranssivaatimukset ilman muovatun osan tärkeiden osien myöhempää koneistusta.
(3) Osien koon ja toleranssin rajoissa takeet eivät välttämättä tarvitse myöhempää työstöä.
Metallimuovin työstö etenee nyt kohti kolmea päätavoitetta:
(1) Tuotteen tarkkuus (nettomuotoisten osien kehittäminen)
(2) Prosessin rationalisointi (minimiinvestointikustannukset ja tuotantokustannukset ovat prosessin integroinnin ja soveltamisen periaatteita)

(3) Automatisointi ja työvoiman säästö